Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Farlången, 12SkrImmMO14 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-12-08 Stoppdatum 2020-12-08
Mängd (ton): 11,76 Kostnad totalt: 24253
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: