Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lillasjö, 12HelVieVåt17 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-12-05 Stoppdatum 2020-12-05
Mängd (ton): 2,04 Kostnad totalt: 3491
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: