Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lillasjö, 12HelVieVåt20 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-12-05 Stoppdatum 2020-12-05
Mängd (ton): 1,94 Kostnad totalt: 3304
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: