Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Fjällen, 631638 135527 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-10-20 Stoppdatum 2020-10-20
Mängd (ton): 108,00 Kostnad totalt: 139442
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Båt
Kommentar: