Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Övrabökesjön, 631315 132359 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-11-03 Stoppdatum 2020-11-03
Mängd (ton): 9,19 Kostnad totalt: 17007
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: