Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: IE.16, 13VÅTM102000Slien16 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-11-01 Stoppdatum 2020-11-01
Mängd (ton): 3,98 Kostnad totalt: 7430
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: