Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Godastenssjö, 635693 131942 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-10-27 Stoppdatum 2020-10-27
Mängd (ton): 4,08 Kostnad totalt: 7620
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: