Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HD.64, 13VÅTM103000Högv64 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-10-31 Stoppdatum 2020-10-31
Mängd (ton): 1,02 Kostnad totalt: 1905
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: