Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Södra Välasjö, 633263 131430 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-10-31 Stoppdatum 2020-10-31
Mängd (ton): 6,95 Kostnad totalt: 12955
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: