Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Tjärnesjön, 634207 132161 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-11-19 Stoppdatum 2020-11-19
Mängd (ton): 140,02 Kostnad totalt: 169575
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Båt
Kommentar: