Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hammaren, 633105 133329 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-11-01 Stoppdatum 2020-11-01
Mängd (ton): 6,13 Kostnad totalt: 11424
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: