Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Norra Svärtesjön, 636757 130070 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-10-03 Stoppdatum 2020-10-03
Mängd (ton): 1,99 Kostnad totalt: 3829
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: