Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LN.16, 13VÅTM98000Lill/Grön16 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-03-24 Stoppdatum 2020-03-24
Mängd (ton): 1,00 Kostnad totalt: 1844
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: