Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GV.öra.05, 13VÅTM99000Örade05 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-11-06 Stoppdatum 2020-11-06
Mängd (ton): 4,08 Kostnad totalt: 7400
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: