Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFLA021, 2027 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-10-26 Stoppdatum 2020-10-26
Mängd (ton): 3,47 Kostnad totalt: 7120
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,1
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: