Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMGRM029, 1531 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-07-29 Stoppdatum 2020-07-29
Mängd (ton): 1,94 Kostnad totalt: 4348
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: