Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHAB007, 1887 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-10-23 Stoppdatum 2020-10-23
Mängd (ton): 6,97 Kostnad totalt: 13403
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: