Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHUS017, 2098 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-10-22 Stoppdatum 2020-10-22
Mängd (ton): 4,29 Kostnad totalt: 8795
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,1
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: