Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN049, 2319 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-10-09 Stoppdatum 2020-10-09
Mängd (ton): 5,00 Kostnad totalt: 9624
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: