Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLIR005, 1591 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-07-31 Stoppdatum 2020-07-31
Mängd (ton): 1,00 Kostnad totalt: 2239
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: