Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLIR007, 1593 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-03 Stoppdatum 2020-08-03
Mängd (ton): 4,18 Kostnad totalt: 9392
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: