Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLJU103, 2600 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-14 Stoppdatum 2020-08-14
Mängd (ton): 5,96 Kostnad totalt: 11926
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: