Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMMUS014, 8058 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-17 Stoppdatum 2020-08-17
Mängd (ton): 4,00 Kostnad totalt: 7236
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: