Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSAV004, 2955 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-09-23 Stoppdatum 2020-09-23
Mängd (ton): 11,00 Kostnad totalt: 17495
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: