Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOA004, 1750 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-10-27 Stoppdatum 2020-10-27
Mängd (ton): 5,03 Kostnad totalt: 9680
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: