Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSTR020, 2006 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-07-28 Stoppdatum 2020-07-28
Mängd (ton): 12,10 Kostnad totalt: 27286
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: