Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUR103, 2752 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-03-27 Stoppdatum 2020-03-27
Mängd (ton): 1,02 Kostnad totalt: 1847
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Ignaberga/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: