Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOA003, 7918 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-09-01 Stoppdatum 2020-09-01
Mängd (ton): 0,97 Kostnad totalt: 587
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Fordon
Kommentar: