Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF019, 2135 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-10-19 Stoppdatum 2020-10-19
Mängd (ton): 1,43 Kostnad totalt: 2932
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,1
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: