Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF074, 2177 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-10-19 Stoppdatum 2020-10-19
Mängd (ton): 2,04 Kostnad totalt: 4188
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,1
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: