Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOR006, 1573 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-07-28 Stoppdatum 2020-07-28
Mängd (ton): 1,99 Kostnad totalt: 4479
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: