Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMVAO036, 1863 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-10-24 Stoppdatum 2020-10-24
Mängd (ton): 1,84 Kostnad totalt: 3769
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,1
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: