Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ABBORRTJÄRN, 388 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-10-19 Stoppdatum 2020-10-19
Mängd (ton): 2,91 Kostnad totalt: 4953
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: