Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GESEBOLS SJÖ, 306 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-09-17 Stoppdatum 2020-09-17
Mängd (ton): 90,00 Kostnad totalt: 97613
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: