Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HOLMEVATTEN, 1469 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-07 Stoppdatum 2020-08-07
Mängd (ton): 5,04 Kostnad totalt: 9634
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: