Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HUNDSJÖN, 539 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-27 Stoppdatum 2020-08-27
Mängd (ton): 25,22 Kostnad totalt: 30123
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: