Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÅLERESJÖN, 688 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-20 Stoppdatum 2020-08-20
Mängd (ton): 17,00 Kostnad totalt: 20889
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: