Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÅLESJÖN, 81 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-16 Stoppdatum 2020-08-16
Mängd (ton): 15,04 Kostnad totalt: 24056
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: