Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÄLJASJÖ, 196 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-10 Stoppdatum 2020-08-10
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 3543
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: