Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: IGLEVATTNET, 726 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-07 Stoppdatum 2020-08-07
Mängd (ton): 2,04 Kostnad totalt: 3524
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: