Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KÄLLEVATTNET, 1105 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-05 Stoppdatum 2020-08-05
Mängd (ton): 0,97 Kostnad totalt: 1908
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: