Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kölvikstjärn, 806 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-17 Stoppdatum 2020-08-17
Mängd (ton): 14,00 Kostnad totalt: 18686
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: