Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LIMMEN, 766 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-13 Stoppdatum 2020-08-13
Mängd (ton): 24,00 Kostnad totalt: 32037
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: