Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LUNDSTRÖMSTJÄRNEN, 802 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-10-20 Stoppdatum 2020-10-20
Mängd (ton): 3,43 Kostnad totalt: 6329
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: