Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: NEDRE DALETJÄRN, 1121 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-01 Stoppdatum 2020-08-01
Mängd (ton): 1,00 Kostnad totalt: 1997
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: