Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: NORRSJÖN, 53 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-14 Stoppdatum 2020-08-14
Mängd (ton): 9,92 Kostnad totalt: 15877
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: