Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: RYASJÖN, 242 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-09-10 Stoppdatum 2020-09-10
Mängd (ton): 17,48 Kostnad totalt: 22196
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: