Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA BJÖRKÄRR, 495 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-09 Stoppdatum 2020-08-09
Mängd (ton): 1,94 Kostnad totalt: 4120
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: