Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA RÅVATTNET, 1052 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-10-25 Stoppdatum 2020-10-25
Mängd (ton): 4,68 Kostnad totalt: 8630
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: