Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TORRSNÄSTJÄRNEN, 7536 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-10-21 Stoppdatum 2020-10-21
Mängd (ton): 5,82 Kostnad totalt: 10739
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: